trường hợp dự án

TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN

Adnoc-Tháp-Abu-Dhabi-1-300x200
Tháp Adnoc Abu Dhabi 1
Cung điện Za'abeel Dubai~1
/dự án/

Công viên nâng cao nhận thức Kahramaa

Tháp Adnoc

Cung điện Za'abeel Dubai

Khách Sạn Nước Xanh

Hoàng gia Atlantis ở Dubai

Palm-Villa-Dubai1

Biệt thự cọ ở Dubai

Biệt thự cọ Dubai

Trong 10 năm qua, chúng tôi vinh dự được tham gia vào các dự án này.

Dự án Dorchester

/dự án/

DANH MỤC DỰ ÁN

S.Không Tên dự án Thời gian Vị trí
1 Công viên nâng cao nhận thức Kahramaa 2012~2013 Ca-ta
2 Khách sạn liên lục địa 2014 dubai
3 Thomson Grand 2014 Singapore
4 Za'cung điện abeel Dubai 2014 dubai
5 Đại học Ca-ta 2014~2015 Ca-ta
6 Đảo ngọc Qatar 2014~2015 Ca-ta
7 Tháp Adnoc 2015 Abu Dhabi
8 JVC.Viceroy Dxb 2016~2017 dubai
9 Dubai-Mắt 2018 dubai
10 Atlantis-Hoàng gia 2018~2019 dubai
11 ký túc xá 2020~2021 dubai