Hội chợ đá

HỘI CHỢ ĐÁ

Hội chợ đá quốc tế Hạ Môn 2023

Quảng Châu 2020 Triển lãm Thiết kế & Thương hiệu B2B

Quảng Châu 2019 Triển lãm Thiết kế & Thương hiệu B2B

Triển lãm đá quốc tế Shuitou 2018

Quảng Châu 2018 Triển lãm Thiết kế & Thương hiệu B2B

Quảng Châu 2017 Triển lãm Thiết kế & Thương hiệu B2B

Tấm phủ Hoa Kỳ 2016'16

Hội chợ đá Marmomacc Ý 2016

2015 Dubai BIG 5